HiTi CS200e | In barcode 1D và 2D trên thẻ nhựa bằng phần mềm CardDesiree CS

IN BARCODE TRÊN THẺ NHỰA
BẰNG MÁY IN THẺ HITI CS200E VÀ PHẦN MỀM CARD DESIREE CS
In barcode trên thẻ nhựa bằng máy in thẻ HiTi CS200e

Để thiết kế được thẻ như hình trên, bạn cần các thành phần sau:

  1. Hình nền (Background)  : trên hình nền sẽ không có các thông tin cá nhân của người tài xế.
  2. Text màu (Color Text): hiển thị tên của người tài xế (màu trắng).
  3. Text đen ( Resin Text): hiển thị mã số dạng text
  4. Khung hình (ID Frame): hiển thị hình ảnh nhân dạng
  5. Barcode: hiển thị mã số dạng barcode 01 chiều.

Khi các thành phần trên được kết nối với dữ liệu in thẻ, bạn sẽ thực hiện thao tác cấp thẻ hàng loạt rất nhanh và chính xác, đầy đủ thông tin.

Back to top