Phần mềm thiết kế CardDesiree CS cho máy in thẻ nhựa HiTi CS200e

Phần mềm in thẻ CardDesiree CS phiên bản v1.0.44.16 dùng cho máy in thẻ nhựa HiTi CS200e, CS220e, CS310.

Tính năng mới của phần mềm: Thêm chức năng quản lý đăng nhập vào phần mềm (ID và password)

  • 1. Yêu cầu người dùng phải đăng nhập bằng ID và password để có thể sử dụng phần mềm.
  • 2. Mặc định ID và Password là ADMIN. Người dùng có thể thay đổi password theo yêu cầu, nhưng không thể thay đổi ID này.
  • 3. Lưu ý: ngay cả khi cài đặt lại phần mềm, người dùng cũng không thể hủy bỏ hoặc khởi tạo lại ID và Password. Chỉ có thể làm được việc này sau khi cài đặt lại windows. Do vậy không nên quên các thông tin này khi dùng phần mềm phiên bản mới.
 
Back to top