Bảng giá nhựa PVC cho cửa hàng bánh ngọt

Khi cần in thông tin của thực phẩm để có thể sử dụng được bền lâu, dễ cập nhật/thay đổi thông tin, thẻ nhựa là vật liệu mà bạn sẽ chọn vì những ưu điểm.
Nhưng chúng tôi cũng quan tâm đến yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm khi đề xuất thẻ nhựa dùng cho ứng dụng này.

Chi tiết ...

Bảng giá nhựa PVC cho hải sản tươi sống

Khi cần in thông tin của thực phẩm để có thể sử dụng được bền lâu, dễ cập nhật/thay đổi thông tin, thẻ nhựa là vật liệu mà bạn sẽ chọn vì những ưu điểm.
Nhưng chúng tôi cũng quan tâm đến yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm khi đề xuất thẻ nhựa dùng cho ứng dụng này.

Chi tiết ...

Bảng giá nhựa PVC cho hàng hóa siêu thị

Khi cần in thông tin của thực phẩm để có thể sử dụng được bền lâu, dễ cập nhật/thay đổi thông tin, thẻ nhựa là vật liệu mà bạn sẽ chọn vì những ưu điểm.
Nhưng chúng tôi cũng quan tâm đến yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm khi đề xuất thẻ nhựa dùng cho ứng dụng này.

Chi tiết ...

Bảng giá nhựa PVC cho quầy thức ăn tự chọn

Khi cần in thông tin của thực phẩm để có thể sử dụng được bền lâu, dễ cập nhật/thay đổi thông tin, thẻ nhựa là vật liệu mà bạn sẽ chọn vì những ưu điểm.
Nhưng chúng tôi cũng quan tâm đến yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm khi đề xuất thẻ nhựa dùng cho ứng dụng này.

Chi tiết ...

Bảng giá nhựa PVC cho shop thực phẩm tươi sống

Khi cần in thông tin của thực phẩm để có thể sử dụng được bền lâu, dễ cập nhật/thay đổi thông tin, thẻ nhựa là vật liệu mà bạn sẽ chọn vì những ưu điểm.
Nhưng chúng tôi cũng quan tâm đến yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm khi đề xuất thẻ nhựa dùng cho ứng dụng này.

Chi tiết ...

Bảng giá nhựa PVC cho thực phẩm chế biến

Khi cần in thông tin của thực phẩm để có thể sử dụng được bền lâu, dễ cập nhật/thay đổi thông tin, thẻ nhựa là vật liệu mà bạn sẽ chọn vì những ưu điểm.
Nhưng chúng tôi cũng quan tâm đến yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm khi đề xuất thẻ nhựa dùng cho ứng dụng này.

Chi tiết ...

Bộ vệ sinh máy in Evolis Pebble4 A5011

Bộ vệ sinh dùng cho máy in thẻ nhựa Evolis Pebble 4. Sản phẩm chính hãng do Thạnh Minh nhập khẩu và phân phối.
Mỗi bộ gồm: 5 thẻ vệ sinh máy in, 5 ống cồn dùng để vệ sinh đầu in và 01 hộp giấy chuyên dụng để vệ sinh các thành phần bên ngoài của của máy.
Chi tiết ...
Subscribe to this RSS feed
Back to top