Ruy băng đen Evolis Primacy K resin RCT023NAA

Ruy băng đen Evolis Primacy Ruy băng đen Evolis Primacy
Ruy băng đen Evolis Primacy RCT023NAA
Số lần in: 2,000 lần.
Dùng cho dòng Evolis Zenius/ Primacy.

Ruy băng đen Evolis Zenius RCT023NAA - 2,000 lần in. Chính hãng Evolis (Made in France) dùng cho máy in thẻ nhựa Evolis Primacy, Evolis Zenius. Thích hợp cho nhu cầu in thẻ cá thể (in các thông tin, hình ảnh là màu đen, barcode).

Evolis khuyến cáo khách hàng phải vệ sinh máy in Primacy va Zenius bằng bộ vệ sinh ACL001 cho mỗi 1,000 lần in.

Vui lòng liên hệ: 0933 05 6565 - info@thanhminh .com.vn để được cập nhật giá bán mới nhất.

Back to top