Ruy băng màu R3011 Evolis Pebble 4

Ruy băng màu R3011 chính hãng Evolis.
Dùng cho máy in Evolis Peple 4
Số lần in: 200 lần. Xuất xứ: UK (EU).

Evolis YMCKO HighTrust ribbon

Ruy băng màu có phủ

P/N: R3011| 200 lần in


Ruy băng in màu: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin đủ màu, có phủ.

(*) Ruy băng có thể dùng chung cho máy Evolis Pebble, Evolis Dualys, Evolis Securion, Evolis Quantum 1 & 2

 

Back to top