Ruy băng trắng R2015 Evolis Pepble4

Ruy băng trắng R2015 chính hãng Evolis.
Dùng cho máy in Evolis Pebble4
Số lần in: 1,000 lần. Xuất xứ: UK (EU).
R2015 Pepble 4 White Ribbon, 1,000 Images

Evolis R2015 HighTrust ribbon

Ruy băng màu trắng chính hãng

P/N: R2015 | 1,000 lần in


Ruy băng in màu trắng: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin màu trắng.

(*) Ruy băng có thể dùng chung cho máy Evolis Pebble, Evolis Dualys, Evolis Securion, Evolis Quantum 1 & 2

 

Back to top