Ruy băng đen HiTi CS200e K resin

HiTi CS200e YMCKO - Ruy băng màu in 400 thẻ HiTi CS200e YMCKO - Ruy băng màu in 400 thẻ
Ruy băng chính hãng HiTi CS200e, CS220e
Số lần in: 1,000 lần. Kèm theo thẻ vệ sinh.
Mã hàng: 87.R0B09.19XV. Made in Taiwan

Thạnh Minh phân phối ruy băng đen chính hãng, dùng cho máy HiTi CS200e.
Giá tốt cho khách hàng mua số lượng. CALL: 0129.68.122.68

Back to top