Ruy băng màu HiTi CS200e YMCKO

HiTi CS200e YMCKO - Ruy băng màu in 400 thẻ HiTi CS200e YMCKO - Ruy băng màu in 400 thẻ
Ruy băng chính hãng HiTi CS200e, CS220e
Số lần in: 400 lần. Kèm theo thẻ vệ sinh.
# 87.R0501.19XV. Made in Taiwan.

ĐẶT HÀNG: 0129.68.122.68

Back to top