Ruy băng màu Zebra ZXP3 800033-840

Ruy băng màu Zebra ZXP 3 800033-840 Ruy băng màu Zebra ZXP 3 800033-840
Ruy băng màu YMCKO chính hãng #800033-840
Số lần in: 200 lần.
Dùng cho máy in thẻ Zebra ZXP Series 3

Ribbon Zebra ZXP Series 3 - YMCKO

Ruy băng 05 dãy màu

P/N: 800033-840 | 200 lần in


Ruy băng in đủ màu: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin đủ màu.

*Ruy băng có thể dùng chung cho máy ZXP Series 3

 


 

Back to top