Logo
Print this page

Ruy băng nhũ vàng Zebra P330i 800015-106

Ruy băng nhũ vàng Zebra P330i Ruy băng nhũ vàng Zebra P330i
Ruy băng nhũ vàng 800015-106
Số lần in: 1,000 lần.
Dùng cho máy in thẻ Zebra P330i.

Ribbon Zebra P330i  - Gold

Ruy băng nhũ vàng Zebra P330i

P/N: 800015-106 - 1,000 lần in


Ruy băng in hình ảnh, in mã vạch, thông tin text màu vàng nhũ kim loại.

 

Copyright © TMS. All rights reserved.