Zebra 800015-109 White Monochrome | Ruy băng trắng chính hãng Zebra

Ruy băng trắng monochrome TrueColor chính hãng Zebra, dùng cho máy in thẻ Zebra.
Số lần in: 1,000 lần. Xuất xứ: USA.
P330i White ribbon #800015-109

Zebra P330i White Monochrome ribbon

Ruy băng trắng đơn sắc

P/N: 800015-109 | 1,000 lần in


Ruy băng in màu trắng: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin màu trắng.

(*) Ruy băng có thể dùng chung cho máy P310i, P320i, P330i, P330m, P420i, P430i và P520i.

Back to top