Hướng dẫn in thẻ khách hàng ngay tại chỗ bằng máy in thẻ nhựa HiTi CS200e

Sử dụng máy in thẻ nhựa HiTi CS200e để phát hành thẻ cho khách hàng ngay tại quầy nhanh chóng. Sử dụng mã QR code hiệu quả trong quản lý khách hàng
Back to top